Grobowce, pomniki


Inforgrafika usługi grobowce Biskupiec

Polecamy efektowne grobowce, pomniki

Zadzwoń! 509 535 062

  • Zaprojektujemy odpowiedni grobowiec
  • Pomożemy wybrać najlepszy materiał

Grobowce, pomniki – kilka słów o…

Pomniki są formą rzeźbiarsko-architektoniczną lub rzeźbiarską, w postaci budowli, posągu, grupy rzeźb, obelisku, kamienia lub płyty pamiątkowej. Wznosi się je dla upamiętnienia jakiejś osoby lub zdarzenia. W mowie potocznej używa się czasami wyrażenia „pomniki” zamiennie do „nagrobki”, czyli w znaczeniu „pomniki nagrobne”. Słowo pomnik wywodzi się ze staropolskiego „pomnieć”, czyli „pamiętać”.
Grobowce mają na celu upamiętnienie miejsca pochówku jednej lub bardzo często wielu spokrewnionych osób. Występują jako samodzielne budowle, w kształcie kaplicy umieszczoną nad podziemną mogiła na cmentarzu lub wyodrębnioną formą architektoniczno-rzeźbiarską, umieszczaną w kaplicy, nawie lub podziemiu kościoła.
W przypadku kompozycji rzeźbiarskich grobowce najczęściej występują w kształcie sarkofagu, trumny lub katafalku i zawierają wizerunek zmarłego, jako rzeźby całej postaci lub tylko w formie portretu.
Grobowce jako budowle występują również w zróżnicowanych formach. Budowano je najczęściej jako: piramidę, hypogeum, tolos lub kubbę. Większość osób wie, jak wygląda piramida.
Klasyczna piramida jest budowlą w kształcie ostrosłupa prawidłowego o czworokątnej podstawie, ale występują też kształty zbliżone, nie zachowujące zasadniczych proporcji.
Hypogeum jest pomieszczeniem podziemnym opartym na planie koła, najczęściej wykutym w skale, czasem z niewielką nadbudówką nadziemną.
Tolos jest podziemną kamienną budowlą na planie koła przykrytą kopułowym,  czasem płaskim sklepieniem,  a niekiedy w ogóle bez żadnego sklepienia. Mógł powstać wskutek usypania kopca z ziemi nad głównym pomieszczeniem, w którym znajdowały się szczątki zmarłego.
Kubba, czasem zamiennie mauzoleum to najczęściej monumentalna budowla o bogatych zdobieniach architektonicznych, przykryta kopuła wspartą na pendentywach, czyli charakterystycznych dla tej formy elementach architektonicznych pozwalających na wsparcie kopuły o podstawie koła i osadzenie na podstawie budowli opartej na planie kwadratu.
Opisane formy występowały w różnych kulturach na przestrzeni kilku tysiącleci. Obecnie wznoszone grobowce łączą różne elementy czerpane ze starożytnego dorobku, ale nie mają już monumentalnych rozmiarów.

Oferta pomników i grobowców
Zakładu Kamieniarskiego Orgas – Biskupiec